Definisi Islam

Posted on

Pengertian Islam – Kata mengenai ‘Islam’ tidak asing lagi terdengar. Di Indonesia sendiri, Islam adalah agama yang dianut oleh beberapa besar penduduknya. Sering kali, kata ‘Islam’ dikaitkan dengan kata ‘muslim’. Padahal berbeda, jika Islam ialah agama, maka muslim ialah sebutan untuk orang yang beragama Islam.

Meski tidak jarang menyebutnya, tetapi tidak banyak yang belum tahu apa pengertian dan definisi Islam sebenarnya. Mulai dari definisi Islam secara bahasa, maupun dari Alquran-hadits. Definisi Islam pun dirumuskan oleh semua ulama cocok dengan ijtihad dan pemahamannya lho.

Di samping sebagai ekstra informasi, mengetahui makna Islam juga dapat dijadikan desakan untuk semakin menambah keimanan. Sebab ada arti yang baik yang terdapat dalam nama ‘Islam’. Tunggu apa lagi? Berikut definisi Islam yang dihimpun RuangPengetahuan.Co.Id dari sekian banyak sumber.

Pengertian Islam Menurut Bahasa

Secara bahasa, Islam memiliki sejumlah arti. Dalam bahasa Arab, Islam adalah mashdar dari kata aslama-yuslimu-islaaman yang dengan kata lain taat, tunduk, patuh, berserah diri untuk Allah. Sedangkan bila disaksikan dari asal katanya maka Islam berasal dari kata assalmu, aslama, istaslama, saliim, dan salaam. Pengertian lengkapnya sebagai berikut:

  • Assalmu dengan kata lain damai, perdamaian. Islam ialah agama yang damai dan masing-masing muslim hendaknya mengawal perdamaian.
  • Aslama dengan kata lain taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti doktrin Islam dengan taat.
  • Istaslama dengan kata lain berserah diri.
  • Saliim dengan kata lain bersih dan suci. Ini merupakan cerminan dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah.
  • Salaam dengan kata lain selamat, keselamatan. Islam ialah agama yang sarat keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan doktrin Islam dengan baik, maka Allah bakal senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun akhirat.

Baca juga: Laporan Keuangan : Pengertian, Jenis, Tujuan, Sifat, Fungsi dan Manfaatnya

Pengertian Islam Menurut Alquran

Kata Islam sebagai agama dinamakan dalam Alquran dalam surah Al Maidah ayat 3, yang artinya:

“Pada hari ini sudah Ku sempurnakan untuk mu agamamu, dan untuk ku agamaku, cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan sudah Ku ridhai Islam tersebut jadi agama bagimu.”

Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 9 yang artinya: “Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.”

Lalu dilafalkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya: “Dan siapa saja yang menggali agama di samping Islam, maka tidak bakal diterima darinya, dan dia di akhirat tergolong orang-orang yang merugi.”

Baca juga: XAMPP : Pengertian, Fungsi, Bagian, Komponen dan Cara Installnya

Pengertian Islam Menurut Hadits

Dalam Hadits, Rasulullah pernah menjelaskan makna Islam. Hadits tersebut familiar sebagai hadits Jibril. Karena ketika itu, malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril yang bertanya mengenai Islam dan meminta keterangan pada Rasulullah, sebagai berikut:

Dari Umar radhiyallahu ta’ala ‘anhu berkata,

“Ketika kami sedang duduk-duduk bareng dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba hadir seorang laki-laki yang pakaiannya paling putih, rambutnya paling hitam, pada dirinya tidak terlihat firasat seorang musafir, tetapi tidak terdapat satu pun salah satu kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di sekitar Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan menempatkan telapak tangannya di atas paha Nabi.

Dia berkata: Wahai Muhammad, sampaikan padaku mengenai Islam? Rasulullah SAW menjawab: Islam ialah engkau bersyahadat sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan mengemban haji ke Bitullah bila anda mampu melaksanakannya.” (HR. Muslim).

Baca juga: Tanggung Jawab : Pengertian, Macam, Ciri, Manfaat dan Contohnya

Pengertian Islam Menurut Ulama dan Tokoh Muslim

Para ulama dan tokoh muslim pun memberikan sekian banyak pengertian mengenai Islam menurut keterangan dari pandangan dan ijtihad mereka, diantaranya sebagai berikut:

1. Umar bin Khattab

Islam ialah agama yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad, agama islam mencakup akidah, syariat, dan akhlak.

2. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tawaijiri

Islam ialah sebuah penyerahan diri sepenuhnya untuk Allah SWT dengan teknik mengesakan-Nya dan mengemban syariat-syariat Nya dengan sarat ketaatan dan keikhlasan.

3. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab

Islam ialah berserah diri untuk Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk serta patuh untuk Nya dengan mengerjakan ketaatan dan berlepas diri dari tindakan yang syirik serta semua pelakunya.

4. Hasan Al Basri

Islam ialah kepasrahan hati untuk Allah, lalu masing-masing muslim merasa selamat dari gangguan.

5. Mustafa Abdur Raziq

Islam ialah agama (ad din) peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang bertaat dengan suasana suci, dengan kata lain bisa memisahkan mana yang halal dan haram, yang dapat membawa dan mendorong umat guna menganutnya guna menjadi satu umat yang memiliki rohani yang kuat.

6. Gaffar Ismail

Islam ialah agama yang diangkut oleh Nabi Muhammad SAW. Berisi kelengkapan dari pelajaran-pelajaran mencakup kepercayaan, seremoni peribadatan, tata tertib penghidupan abadi, tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Tuhan, bangunan budi pekerti yang utama dan menyatakan rahasia kehidupan yang kedua (akhirat).

7. Syaikh Mahmud Syaltu

Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya guna mengajarkannya mengenai pokok-pokok serta peraturan-peraturan untuk Nabi Muhammad dan menugaskannya untuk mengucapkan agama tersebut untuk seluruh umat insan dan menyuruh mereka guna memeluknya.

Demikianlah penjelasan tentang Islam dari RuangPengetahuan.Co.Id semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian, sampai jumpa..