Pengertian Kewarganegaraan : Konsep, Pendidikan, Tujuan dan Asasnya

Pengertian Kewarganegaraan

Pengertian Kewarganegaraan – Ada kemiripan antara kewarganegaraan dan kebangsaan (nationality), perbedaan diantara dua-duanya terletak dalam urusan keikutsertaan seseorang itu dalam urusan berpolitik. Sebab paling dimungkinkan untuk seseorang mempunyai kebangsaan tertentu tanpa mesti menjadi penduduk negara di negara tersebut, dan juga sebaliknya mempunyai hak untuk ikut serta dalam berpolitik tanpa mesti menjadi seorang penduduk negara di … Read more