Pengertian Perpustakaan : Peran, Fungsi, Tugas dan Syaratnya

Pengertian Perpustakaan

Pengertian Perpustakaan – Sebelum mendefisinikan perpustakaan sekolah, terlebih dahulu anda ketahui tentang definisi perpustakaan tersebut sendiri, sebab kata sekolah pada perpustakaan sekolah adalah kata yang menjelaskan kata perpustakaan. Banyak sekali pengertian dari sekian banyak sumber rujukan tentang pengertian perpustakaan. Dan masih tidak sedikit juga yang belum tahu apa itu perpustakaan. Memang sebetulnya perpustakaan ialah suatu … Read more