Pengertian Tundra – Salah satu istilah penting dalam kajian persebaran flora dan fauna di dunia adalah bioma. Istilah tersebut merujuk […]