Pengertian Debat – Diskusi dan debat ialah dua pekerjaan berkelompok yang bertolak belakang pengertian. Diskusi ialah suatu pekerjaan yang membicarakan […]